Om mig
Jag heter Elizabeth Nilsson och driver Bettans Design.


Jag har reumatiska sjukdomar som heter:

  •  SLE (Systemisk Lupus Erythematosus)

Detta är en kronisk inflamatorisk sjukdom som hör till de reumatiska sjukdomarna. Snabbt kan man säga att imunförsvaret angriper den egna kroppen. Min SLE sitter mäst i mina leder, händer, axlar, fötter och knän.

  •  APS (Antifosfolidsyndrom) med lungemboli

Denna sjukdom gör att jag har större risk att få proppar.  Mina proppar  har suttit mästadels i lungorna, men även på andra ställen på kroppen så som tex axeln och halsen.

  •  Lungsarkiodos i lymfkötlarna i lungorna

Denna sjukdom gör att mina lymfkötlar i lungorna blir inflamerade.


Detta gör att jag inte kan massproducera kort. Vilket gör att varje vara är unikt och omsorgsfullt handgjort.
Tveka inte att kontakta mig via e-post om du undrar över någonting.