Om mig
Jag heter Elizabeth Nilsson och driver Bettans Design.


Jag har reumatiska sjukdomar som heter:

  •  SLE (Systemisk Lupus Erythematosus)

Detta är en kronisk inflamatorisk sjukdom som hör till de reumatiska sjukdomarna. Snabbt kan man säga att imunförsvaret angriper den egna kroppen. Min SLE sitter mäst i mina leder, händer, axlar, fötter och knän.

  •  APS (Antifosfolidsyndrom) med lungemboli

Denna sjukdom gör att jag har större risk att få proppar.  Mina proppar  har suttit mästadels i lungorna, men även på andra ställen på kroppen så som tex axeln och halsen.

  •  Lungsarkiodos i lymfkötlarna i lungorna

Denna sjukdom gör att mina lymfkötlar i lungorna blir inflamerade.Detta gör att jag inte kan massproducera kort. Vilket gör att varje vara är unikt och omsorgsfullt handgjort.


.... "Först till kvarn" .... finns bara ett kort av varje ...Tveka inte att kontakta mig via e-post om du undrar över någonting.